ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι σημαίνει ο όρος ενδοσκόπηση και τι λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική;

Απάντηση:

Ενδοσκόπηση σημαίνει επισκόπηση του εσωτερικού χώρου μιας κλειστής κοιλότητας.

Είναι δηλαδή η επισκόπηση μιας ανατομικής περιοχής η οποία δεν είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού.

Στη γυναικολογία όπως και στη γενική χειρουργική μια τέτοια κοιλότητα είναι η περιτοναϊκή η οποία φιλοξενεί τα ενδοκοιλιακά μας όργανα.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αναφέρεται ακριβώς σ’ αυτήν την κοιλότητα.

Η δεύτερη κοιλότητα σε ότι αφορά πλέον μόνον τη γυναικολογία είναι η ενδομήτριος στο εσωτερικό της μήτρας η οποία δύναται να χειρουργηθεί υστεροσκοπικά.

Η λέξη προέρχεται από την λέξη λαπάρα που σημαίνει κοιλία. Γι αυτό και η γαλλική σχολή ονομάζει την λαπαροσκόπηση κοιλιοσκόπηση (coelioscopie).

Αντίστοιχα ύστερο σημαίνει μήτρα , άρα υστεροσκόπηση σημαίνει επισκόπηση του εσωτερικού της μήτρας.


2.  Πώς ακριβώς γίνεται  αυτή η επισκόπηση στο εσωτερικό της κοιλιάς και στο εσωτερικό της μήτρας;

Απάντηση:

Η επισκόπηση γίνεται με μεταφορά ψυχρού φωτισμού από μια πηγή μέσω οπτικών ινών στο εσωτερικό της κοιλότητας μας.

Έπειτα, πραγματοποιείται λήψη εικόνας μέσω υπερσύγχρονων καμερών και ψηφιακή καταγραφή αυτής της εικόνας.

Προϋπόθεση γι αυτά είναι στη μεν λαπαροσκόπηση η δημιουργία πνευμοπεριτοναίου, στη δε υστεροσκόπηση η χρήση κάποιου υγρού διατατικού μέσου.


3.  Πότε και πώς ξεκίνησε η λαπαροσκοπική χειρουργική (πορεία στο χρόνο);

Απάντηση:

Η ιστορία της λαπαροσκόπησης

Στα τέλη του 70 με αρχές του 80 άρχισε η επεμβατική λαπαροσκόπηση αν και οι πρώτες προσπάθειες οπτικής επαφής με τα εσωτερικά μας όργανα χωρίς διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων χρονολογούνται περίπου πριν από 100 χρόνια.

Μια μεγάλη ανακάλυψη απετέλεσε η βελόνη εμφύσησης του απαραίτητου για τη λαπαροσκόπηση αερίου.

Η βελόνη αυτή ονομάζεται βελόνη veress (2mm) φέροντας το όνομα του πρώτου ιατρού που τη χρησιμοποίησε γι αυτόν το σκοπό.

Όμως η βελόνη αυτή προϋπήρχε και κατασκευάστηκε από  τον Palmer ο οποίος τη χρησιμοποίησε για βιοψίες ήπατος (γενικός ιατρός).

Η πρώτη λαπαροσκοπική υστερεκτομία πραγματοποιήθηκε από τον Harry Reich, το 1989


4. Υπάρχουν αντενδείξεις στο να χειρουργηθεί μια γυναίκα  λαπαροσκοπικά;

Απάντηση:

Αντενδείξεις

Α. απόλυτες
1. Καρδιαγγειακές παθήσεις : καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, ιστορικό σοβαρών αγγειακών θρομβώσεων, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
2. Σοβαρή πνευμονοπάθεια: χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες.
3. Αιμοδυναμική αστάθεια της ασθενούς.
4. Πολύ μεγάλο μέγεθος του μορφώματος που θέλουμε να εξαιρέσουμε από την περιτοναϊκή κοιλότητα.
5. Αποφρακτικός ειλεός – συμφυτικός ειλεός.
6. Γενικευμένη περιτονίτιδα
Β. σχετικές
1. Έντονη παχυσαρκία
2. Πολυχειρουργημένη ασθενής
3. Κακοήθεια


5.  Τα χειρουργικά εργαλεία διαφέρουν σε σχέση με εκείνα της  κλασικής  χειρουργικής;

Απάντηση:

Τα λαπαροσκοπικά χειρουργικά εργαλεία διαφέρουν ως προς εκείνα της κλασικής ανοικτής χειρουργικής κυρίως ως προς τις διαστάσεις τους.

Οι λειτουργίες τους προσομοιάζουν εκείνες των κλασικών εργαλείων, δηλαδή κι αυτά χρησιμοποιούνται για σύλληψη, διατομή, αποκόλληση των ιστών.

Όμως αλλάζουν οι χειρισμοί.

Το μήκος τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερο (32-43 εκ.) και το πάχος τους μόλις μερικών χιλιοστών.

Η διαφορετικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι στη λαπαροσκοπική χειρουργική ο χειρουργός δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα διάφορα όργανα(δυσκολότεροι χειρισμοί, έλλειψη της αφής, χειρισμοί σε δυο διαστάσεις)


6.  Ποιες είναι οι εφαρμογές της ενδοσκοπικής χειρουργικής στη γυναικολογία ;

Απάντηση:

Είδη επεμβάσεων
Α. Λαπαροσκοπική χειρουργική

Παθολογικές καταστάσεις των ωοθηκών: κυστικά μορφώματα, συστροφή εξαρτημάτων, drilling (pco’s).

Παθολογικές καταστάσεις σαλπίγγων:, πυοσάλπιγγες, διερεύνηση υπογονιμότητας, εξωμήτριος κύηση, φίμωση, υδροσάλπιγγες (σαλπιγγοπλαστική με τη χρήση ακόμη πιο λεπτών ενδοσκοπικών εργαλείων – λαπαροσκοπική μικροχειρουργική σαλπίγγων)

Συμφυσιόλυση

Ενδομητρίωση

Χαλάρωση πυελικού εδάφους (κυστεοκήλη, ορθοκήλη, πρόπτωση κολπικού κολοβώματος)

Παθολογικές καταστάσεις της μήτρας : ινομυώματα (λειομυώματα), αδενομύωση.

Υστερεκτομία.

Β.Υστεροσκοπική χειρουργική

Διερεύνηση υπογονιμότητας

Διόρθωση ορισμένων συγγενών βλαβών της μήτρας

Εξαίρεση ενδομητρίου πολύποδα

Εξαίρεση υποβλεννογονίου λειομυώματος

Συμφυσιόλυση


7.  Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές των τεχνικών σε σχέση με την κλασική χειρουργική;

Απάντηση:

Κυριότερες διαφορές

Λαπαροσκόπηση-Λαπαροτομία

δε γίνεται διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων

χρήση CO2-δημιουργια πνευμοπεριτοναίου

χρήση κάμερας – χειρουργούμε σε monitor σε δυο διαστάσεις

διαφορετικά εργαλεία (έλλειψη αφής των ιστών-εξοικείωση)

ειδική τοποθέτηση ασθενούς

εξειδίκευση αναισθησιολόγου

συχνότερη χρήση ηλεκτρικών ενεργειών (μονοπολική –διπολική) electrosurgery

Υστεροσκόπηση-Απόξεση ενδομητρίου (χωρίς να υπάρχει απόλυτη σχέση μεταξύ τους)

διόρθωση συγγενών βλαβών ενδομήτριας κοιλότητας

επιμελής συμφυσιόλυση

εκλεκτική και λεπτομερής εξαίρεση ενός πολύποδα

ακριβής αξιολόγηση και χειρουργική αντιμετώπιση ενός υποβλεννογονίου λειομυώματος


8.  Διαφέρει ο εγχειρητικός χρόνος (διάρκεια χειρουργείου);

Απάντηση:

Ο εγχειρητικός χρόνος είναι τις περισσότερες φορές μικρότερος σε σχέση με την κλασσική χειρουργική.


9.  Η λαπαροσκόπηση θεωρείται ασφαλής χειρουργική προσέγγιση;

Απάντηση:

Η λαπαροσκοπική προσέγγιση είναι πιο φιλική προς τους ιστούς  (λεπτότεροι χειρισμοί, έλλειψη επαφής με τα γάντια).

Θεωρείται λιγότερο τραυματική μέθοδος γιατί υπάρχει χιλιοστομετρική ακρίβεια στους χειρισμούς μας λόγω μεγέθυνσης της εικόνας μας.

Η σύγχρονη αναισθησιολογία εγγυάται μεγάλη ασφάλεια.

Οι απώλειες αίματος είναι ελάχιστες.

Η κινητοποίηση των ασθενών είναι ταχύτερη (ελαττωμένος κίνδυνος εμβολών).


10.   Υπάρχουν πλεονεκτήματα για την ασθενή;

Απάντηση:

Λιγότερες μετεγχειρητικές συμφύσεις

Μικρότερης έντασης και βραχύτερης διάρκειας μετεγχειρητικό άλγος

Ταχύτερη αποκατάσταση σε ότι αφορά τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος

Ταχύτερη κινητοποίηση των ασθενών

Βραχύτερος χρόνος νοσηλείας- ταχεία ανάληψη καθημερινών δραστηριοτήτων

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Καταγραφή του χειρουργείου


11  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το laser στην λαπαροσκοπική χειρουργική;

Απάντηση:

Το Laser co2 είναι πιο ακριβές ως προς το πάχος της ιστικής καταστροφής σε σχέση με τα άλλα (nd-yag, ktp)

χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις βαρύτατης ενδομητρίωσης


12.  Μπορεί να χειρουργηθεί λαπαροσκοπικά μια έγκυος γυναίκα;

Απάντηση:

Mία έγκυος γυναίκα δύναται να χειρουργηθεί λαπαροσκοπικά χωρίς κίνδυνο για το έμβρυο ακόμη και στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.


13.  Παίζει ρόλο η ηλικία της ασθενούς;

Απάντηση:

Μια ηλικιωμένη ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί λαπαροσκοπικά αν ο προεγχειρητικός έλεγχος του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος μας το επιτρέπει.

Μάλιστα τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική είναι περισσότερα ιδιαίτερα σε ότι αφορά την μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς.


14.  Πολλές γυναίκες εμφανίζουν ινομυώματα της μήτρας. Τι είναι αυτά; Μήπως μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά;

Απάντηση:

Η ανεύρεση ινομυωμάτων της μήτρας αποτελεί μία από τις συχνότερες παθολογικές καταστάσεις στη γυναικολογία. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό ανέρχεται στο 50% των γυναικών της αναπαραγωγικής ηλικίας. Πρόκειται για καλοήθη μορφώματα με πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής ιδιαίτερα χαμηλή, μεταξύ 0,4% και 0,8%. Μπορούν να είναι ασυμπτωματικά ή να προκαλούν προβλήματα στη γυναίκα της αναπαραγωγικής ηλικίας όπως διαταραχές της εμμήνου ρύσεως ή και άλγος. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος αλλά κυρίως από τη θέση τους στη μήτρα. Ακόμη, τα ινομυώματα μπορούν να προκαλούν προβλήματα στην επίτευξη εγκυμοσύνης. Είναι ορμονοεξαρτώμενα και παρουσιάζουν αυξητική τάση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Έτσι, όταν είναι συμπτωματικά, προκαλούν δηλαδή είτε αιμορραγίες είτε κοιλιακό άλγος, αλλά και όταν είναι ασυμπτωματικά αλλά μεγάλου μεγέθους, προτείνεται η χειρουργική τους αφαίρεση. Η λαπαροσκοπική εξαίρεση των ινομυωμάτων είναι πλήρως εφικτή όταν αυτά δε ξεπερνούν σε διάμετρο κάποιο συγκεκριμένο όριο. Το αποτέλεσμα είναι εφάμιλλο με εκείνο της ανοικτής χειρουργικής (λαπαροτομία).

Σε ότι αφορά την ασφάλεια της ασθενούς, η λαπαροσκοπική χειρουργική θεωρείται λιγότερο τραυματική μέθοδος, γιατί υπάρχει χιλιοστομετρική ακρίβεια στους χειρισμούς λόγω μεγέθυνσης της εικόνας μας, οι απώλειες αίματος είναι ελάχιστες και ο κίνδυνος μετεγχειρητικών αγγειακών εμβολών είναι ελαττωμένος λόγω ταχύτερης κινητοποίησης της ασθενούς.

Σε ότι αφορά τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής προσέγγισης αναφερόμαστε στα εξής:

Λιγότερες μετεγχειρητικές συμφύσεις

Μικρότερης έντασης και βραχύτερης διάρκειας μετεγχειρητικό άλγος

Ταχύτερη αποκατάσταση σε ότι αφορά τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος

Ιδιαίτερα ελαττωμένος κίνδυνος μετεγχειρητικής κήλης

Tαχύτερη κινητοποίηση των ασθενών

Βραχύτερος χρόνος νοσηλείας-ταχεία ανάληψη καθημερινών δραστηριοτήτων

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Ψηφιακή καταγραφή της χειρουργικής επέμβασης


15.  Μια από τις μείζονος σημασίας εγχειρήσεις στη γυναικολογία είναι η υστερεκτομία, δηλαδή η αφαίρεση της μήτρας. Μια τέτοια επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπαροσκοπικά;

Απάντηση:

Υστερεκτομια

Η αφαίρεση της μήτρας με η χωρίς τα εξαρτήματα της (δηλ. τις ωοθήκες και τις σάλπιγγες) είναι πλήρως εφικτή λαπαροσκοπικά υπό την προϋπόθεση ότι το μέγεθος της δε ξεπερνά κάποια όρια.

Μια μήτρα με επιμήκη άξονα περί των 10-12 εκατοστών θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται στο όριο.

Παρόλα αυτά, με τη συνεχή ενασχόληση και εξειδίκευση μπορούμε να αφαιρέσουμε ολοένα και μεγαλύτερες μήτρες.

Είναι επίσης εφικτή, λαπαροσκοπικά, και η υφολική υστερεκτομία, δηλαδή η αφαίρεση του σώματος της μήτρας και η διατήρηση του τραχήλου.


16.  Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ενδοσκοπική χειρουργική είναι όμοια με την κλασική και απλώς αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης;

Απάντηση:

Η ενδοσκοπική χειρουργική δε μπορεί να θεωρηθεί όμοια με την κλασική για τους εξής λόγους:

δεν υπάρχει η αίσθηση της αφής των ιστών.

χειρουργούμε βλέποντας σε δυο διαστάσεις.

γίνεται ιδιαίτερη χρήση ηλεκτρικών ενεργειών.

χάριν της μεγέθυνσης οι χειρισμοί μας είναι πιο λεπτομερείς.

αποκαλύπτουμε ανατομικές περιοχές που δεν ελέγχονται εύκολα δια γυμνού οφθαλμού.

δε γίνεται διάνοιξη των κοιλιακών τοιχωμάτων.

το χειρουργείο καταγράφεται ψηφιακά πράγμα που σημαίνει διατήρηση όλων των εγχειρητικών πράξεων για πάντα.

 

 

fbtw