ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ

Υστεροσκοπική χειρουργική

  • Διερεύνηση υπογονιμότητας
  • Διόρθωση ορισμένων συγγενών βλαβών της μήτρας
  • Εξαίρεση ενδομητρίου πολύποδα
  • Εξαίρεση υποβλεννογονίου λειομυώματος
  • Συμφυσιόλυση 

Υστεροσκόπηση:

Μόνον με αυτήν την εγχειρητική προσέγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί η διόρθωση κάποιων συγγενών βλαβών της ενδομήτριας κοιλότητας.
Μπορούμε να προβούμε σε επιμελή και εκλεκτική συμφυσιόλυση, λεπτομερή εξαίρεση ενός πολύποδα η ενός υποβλεννογονίου λειομυώματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο στη συνολική εκτίμηση της κατάστασης της ενδομήτριας κοιλότητας.

Κάποιες φορές, το υπερηχογράφημα αδυνατεί να δώσει το σύνολο των πληροφοριών που χρειάζεται ο γυναικολόγος προκειμένου να μελετήσει περιπτώσεις υπογονιμότητας (πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς), περιπτώσεις καθ΄έξιν αποβολών ή περιπτώσεις διαταραχών του καταμήνιου κύκλου της γυναίκας που μπορεί να αφορούν τόσο την έμμηνο ρύση όσο και τη μεσοκυκλική περίοδο (ωορρηξία).

Έτσι, με τη βοήθεια της διαγνωστικής υστεροσκόπησης μπορούν να αποκαλυφθούν, και στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν άμεσα, περιπτώσεις πολύ μικρών πολυπόδων ή και ινομυωμάτων του ενδομητρίου, συμφύσεων του ενδομητρίου, διαφράγματος της μήτρας αλλά και άλλων συγγενών βλαβών αυτής της τελευταίας.

Επίσης, στα πλαίσια της διαγνωστικής υστεροσκόπησης μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη βιοπτικού υλικού (βιοψίες ενδομητρίου) με ιδιαίτερη ακρίβεια και χωρίς τραυματισμό της ενδομητρίου κοιλότητας.

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΛΥΠΟΔΕΚΤΟΜΗ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΠΟΔΑ)

Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων ενδομήτριων πολυπόδων πραγματοποιείται υστεροσκοπικά.

Ο λόγος που προτιμούμε αυτήν τη χειρουργική προσέγγιση είναι ότι:

A. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συχνά συνυπάρχουν μικρά πολυποειδή μορφώματα τα οποία πιθανώς να διαλάθουν της προσοχής μας στον υπερηχογραφικό έλεγχο.
Έτσι, η ακρίβεια στην αντιμετώπιση, όταν μπορούμε να επισκοπήσουμε το σύνολο της ενδομήτριας κοιλότητας, αλλά και του ενδοτραχήλου, είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την απλή απόξεση του ενδομητρίου.

Β. Η αφαίρεση ενός πολύποδα απαιτεί την πλήρη εξαίρεση του, συμπεριλαμβανομένου και του μίσχου αυτού, δηλαδή, τη διατήρηση μόνο φυσιολογικού ενδομητρίου κατά το σημείο που είχε αναπτυχτεί ο πολύποδας. Αυτό επιτυγχάνεται με ιδιαίτερη ακρίβεια μέσω της υστεροσκοπικής χειρουργικής.

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται γρήγορα και η ασθενής εξέρχεται από την κλινική μετά από λίγες ώρες (1-2 ώρες).

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ (ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΒΛΕΝΟΓΟΝΝΙΟΥ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΟΣ)

 Όπως στην περίπτωση ενός ενδομητρίου πολύποδα, η αφαίρεση ενός υποβλεννογονίου ινομυώματος ή ενός μισχωτού ινομυώματος εντός της ενδομήτριας κοιλότητας αντιμετωπίζεται υστεροσκοπικά, με τη χρήση ρεσεκτοσκοπίου.

Μάλιστα, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, η υστεροσκοπική αντιμετώπιση είναι η μοναδική λύση.
Η απόξεση του ενδομητρίου δεν έχει απολύτως καμία θέση (ανέφικτη αντιμετώπιση).

 

 

fbtw